relatietherapie
27 oktober 2020

Relatietherapie in Utrecht

Door Redactie

Wanneer heb je als partners behoefte aan relatietherapie? Vaak is er op een bepaalde manier verwijdering binnen de relatie ontstaan. U vraagt zich af of uw relatie weer hersteld kan worden door het bezoeken van een relatietherapeut. Het volgen van relatietherapie kan een oplossing voor u zijn om weer dichter bij elkaar te komen. Dit hangt echter wel samen met uw eigen motivatie en aard van de relatieproblematiek. Over het algemeen lukt het niet meer goed om naar elkaar te luisteren. Er is te veel tussen u samen gebeurd. Het gevolg is dat de tolerantie naar elkaar (bijna) volledig is verdwenen. Vaak liggen hier patronen aan ten grondslag, die zich in de loop der tijd tussen u hebben ontwikkeld. Het is van groot belang dat deze patronen worden doorbroken. Het begint echter bij het luisteren naar elkaar. Het openstaan voor het verhaal van de ander.

relatietherapie

Relatieproblemen

Er zijn allerlei problemen waarmee stellen zich aanmelden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Er zijn spanningen ontstaan tussen u en uw partner.
 • Er zijn veelvuldig conflicten tussen u en uw partner.
 • De tolerantie tussen u en uw partner lijkt voor een groot deel verdwenen.
 • U of uw partner ervaart een beklemmend gevoel binnen de relatie.
 • U of uw partner heeft het gevoel niet meer gewaardeerd te worden door de ander.
 • Heeft u het gevoel dat uw partner niet naar u luistert en/of u aanvoelt?
 • Heeft u het gevoel dat u niet u zelf mag zijn of dat u op eieren loopt?
 • U bent op een punt aangekomen waarop u elkaar niet meer lijkt te begrijpen.
 • Raakt u elkaar kwijt of lijkt u elkaar ergens ‘onderweg’ te zijn kwijtgeraakt?
 • Er is niet of nauwelijks meer sprake van intimiteit binnen uw relatie.
 • Het vertrouwen over en weer is verdwenen.
 • Het gevoel voor uw partner is verdwenen of het gevoel dat uw partner voor u heeft is verdwenen.

Hoe lang duurt relatietherapie?


Het is over het algemeen moeilijk aan te geven hoe lang de relatietherapie gaat duren. Er zijn vele factoren die een rol spelen in de hoeveelheid sessies die nodig zullen zijn. Over het algemeen zijn er meer sessies nodig, wanneer de relatieproblemen al langere tijd aanwezig zijn binnen uw relatie. Er zijn echter ook stellen, die al enorm geholpen zijn door één gesprek. Uiteraard bent u zelf helemaal vrij in de keuze van frequentie en aantal sessies. Uw relatietherapeut zal voortdurend met u in gesprek gaan over waar u samen nog tegenaan loopt binnen uw relatie. Het doel is dat u zo spoedig mogelijk samen leert om uw problemen op te lossen zonder de hulp van de relatietherapeut. 

Relatietherapie

Wat is het tarief voor relatietherapie?

Er is geen standaardtarief voor relatietherapie. Het is raadzaam om goed onderzoek te doen naar de tarieven. Vaak wordt dit aangegeven op de profielpagina van desbetreffende relatietherapeut. Er zijn partijen die ook indirecte tijd berekenen. Er wordt dan bijvoorbeeld aangegeven dat u een bepaald bedrag per uur betaalt. Dit uur bestaat dan vaak uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd. Deze indirecte tijd berekent men voor administratie, voorbereiding, uitwerking etc. Voor een uur gesprekstijd betaalt u dus meer dan het genoemde bedrag. Het is goed om u hier in te verdiepen en door te vragen.