Veranderende samenleving

Van oudsher zijn we in Nederland gewend aan de traditionele werkweek van maandag tot en met vrijdag en werktijden van 9 tot 5 uur. Veel bedrijven hanteren deze werkweken nog steeds. In de afgelopen jaren is er echter ook al een voorzichtige verschuiving zichtbaar. In veel supermarkten kan je tegenwoordig 7 dagen per week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht voor je dagelijkse boodschappen. In de Horeca zijn afwijkende werktijden al jaren gebruikelijk. Onze samenleving is ook grotendeels afgestemd op deze traditionele werkweken. Veel mensen bezoeken bijvoorbeeld hun sportvereniging in de avonduren en in de weekenden zijn er dan wedstrijden of andere activiteiten gepland. Toch gaan er steeds meer voorkeuren richting een flexibele werkweek met flexibele tijden. De steeds verder oplopende files vragen om maatregelen. Zolang we met z’n allen op dezelfde tijd beginnen en stoppen met werken zijn we te veel tijd kwijt aan het dagelijkse fileleed.

Gevolgen van stress op het werk

De meeste bedrijven zijn ook volledig ingericht op een standaard werkweek en een verschuiving naar een flexibele werkweek zal grote veranderingen met zich meebrengen. Ook voor de werknemers heeft dit grote gevolgen. Vooral bij werknemers die gebaat zijn bij rust en regelmaat heeft dit consequenties. Momenteel is een groot deel van de ziektemeldingen al van psychische aard, en dit zal naar verwachting verder toenemen. Psychische klachten kunnen leiden tot een burn-out, een depressie of een milde vorm daarvan een dysthyme stoornis. De problemen op het werk of in het sociale leven kunnen ook leiden tot andere stoornissen waar onder een angst of piekerstoornis. Voor deze klachten is een online psycholoog een passende oplossing. Het doorvoeren van veranderingen in de werkweek/tijden vereist dus veel zorgvuldigheid.

Voordelen van flexibele werktijden

Flexibel werken kan veel voordelen met zich mee brengen. Mensen die flexibel werken zijn tevredener met hun werk is onderzocht. Werknemers die flexibel werken zijn twee keer zo tevreden met hun werk als werknemers in dezelfde branche die in een traditionele werkomgeving werken. Hun fysieke en mentale gesteldheid verbetert en ze zijn productiever. Al deze voordelen dragen ertoe bij dat het bedrijf er uiteindelijk ook van profiteert. Het werken op flexibele tijden zal er ook voor zorgen dat de filedruk af zal nemen. Voor veel mensen betekent dat minder stress en meer vrije tijd. Ook voor bedrijven heeft dit voordelen. Het personeel kan nu weer makkelijker op tijd aanwezig zijn en er gaan geen uren verloren. Ook voor de transportsector zal het veel kosten schelen als de vrachtwagens niet onnodig uren in de file staan. Flexibel werken kan dus veel voordelen bieden. Maar het mes snijdt aan twee kanten, dus de voordelen zullen goed tegen de nadelen moeten worden afgewogen.